آفات مختلفی گیاهان رز را در مراحل متفاوت رشد مورد حمله قرار می‌دهند که برای جلوگیری از آسیب رسیدن و کاهش کیفیت گلها، می‌بایست نوع آفت را شناسایی کرده و سپس فعالیت آن را کنترل کرد. شناسایی صحیح نوع آفات به منظور انتخاب روش مبارزه و بخصوص سموم مناسب اهمیت فراوانی دارد و به کنترل موثر و به موقع آنان کمک خواهد کرد. در این قسمت با شایع‌ترین آفات گیاه رز آشنا می شویم.

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/٥/٢٩ ] [ ۳:۱٦ ‎ب.ظ ] [ آزاده رشیدی ]

 اغلب پرورش‌دهندگان خانگی و تجاری گیاه رز در طی فعالیت خود با مشکلاتی که ناشی از فعالیت عوامل بیماریزا است موجه می‌شوند. تشخیص به موقع و صحیح بیماری و انتخاب شیوه مناسب برای مبارزه و کنترل آن، کمک شایان توجهی به حفظ سلامت و کیفیت گیاهان رز می‌کند. در این قسمت شایع‌ترین بیماری‌های باکتریایی گیاه رز و علائم مشخصه آنان معرفی شده‌اند.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/٥/٢۸ ] [ ۸:٤٥ ‎ب.ظ ] [ آزاده رشیدی ]

فعالیت آفات و عوامل بیماریزا تنها دلیل بروز مشکلات در رابطه با پرورش گیاه رز نیست . شرایط نامساعد محیطی نیز می‌تواند منجر به رشد نامناسب و کاهش کیفیت این گیاه شود که به طور کلی مشکلات فیزیولوژیک خوانده می شوند. در این قسمت با مهمترین مشکلات فیزیولوژیکی گیاه رز آشنا می‌شویم.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/٥/٢۸ ] [ ۸:٢۸ ‎ب.ظ ] [ آزاده رشیدی ]

 اغلب پرورش‌دهندگان خانگی و تجاری گیاه رز در طی فعالیت خود با مشکلاتی که ناشی از فعالیت عوامل بیماریزا است موجه می‌شوند. تشخیص به موقع و صحیح بیماری و انتخاب شیوه مناسب برای مبارزه و کنترل آن، کمک شایان توجهی به حفظ سلامت و کیفیت گیاهان رز می‌کند. در این قسمت شایع‌ترین بیماری‌های ویروسی گیاه رز و علائم مشخصه آنان معرفی شده‌اند.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/٥/٢۸ ] [ ٥:۳٥ ‎ب.ظ ] [ آزاده رشیدی ]

  اغلب پرورش‌دهندگان خانگی و تجاری گیاه رز در طی فعالیت خود با مشکلاتی که ناشی از فعالیت عوامل بیماریزا است موجه می‌شوند. تشخیص به موقع و صحیح بیماری و انتخاب شیوه مناسب برای مبارزه و کنترل آن، کمک شایان توجهی به حفظ سلامت و کیفیت گیاهان رز می‌کند. در این قسمت شایع‌ترین بیماری‌های قارچی گیاه رز و علائم مشخصه آنان معرفی شده‌اند.

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/٥/٢۸ ] [ ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ ] [ آزاده رشیدی ]