محیط پیرامون ما- کاربرد سموم قسمت سوم

دوستان عزیز. لطفا مطالب وبلاگ باغبانی سبز را کپی برداری و انتشار نفرمایید. سپاسگزارم.

قارچکشهای غیر آلی(معدنی)Inorganic fungicide

1-گوگردSulfur

گوگرد از قدیمی ترین قارچکشهایی است که هنوز هم در باغات خانگی جز قارچکشهای مفید محسوب می شود و به سه شکل مورد استفاده قرار می گیرد. گرد گوگرد تصفیه شده که 5-1 درصد خاک رس یا پودر تالک نیز همراه آن است که به پخش شدن آن بهتر کمک شود. دومین شکل گوگردهایی هستند که باید با آب مخلوط شوند اما در آب حل نمی شوند و در آب غوطه ور و شناور می شوند و بعد استفاده می شوند. شکل سوم گوگردهایی هستند که قابلیت حل شدن در آب و محلول پاشی را دارند. ساده ترین نوع گوگرد همان نوع گرد گوگرد است  که اعلب برای بیماری سفیدک پودری (سفیدک حقیقی) و برای گیاهانی که به این ماده حساسیت ندارند استفاده می شوند.

2-مسCopper

اکثر قارچکشهای غیر آلی حاوی مس در آب قابل حل هستند. از جمله معروفترین این ترکیبات می توان به مخلوط بردو Bordeaux mixture اشاره کرد که از مخلوط کردن سولفات مس و آب آهک بدست آمده است و برای مبارزه با سفیدک درووغین انگور استفاده می شود.

قارچکشهای آلی Organic Fungicides

1-دی تیو کارباماتها Dithiocarbamates

این گروه از جمله قارچکشهای پر مصرف بخصوص در محیط خانگی هستند که می توان به این نمونه ها اشاره کرد:تیرام Thiram  برای ضدعفونی بذرها و برخی از بیماریهای قارچی در درختان سیب، هلو، توت فرنگی و گوجه فرنگی و برای کنترل بیماری لکه قهوه ای و دولار اسپات Dollar spot  چمن استفاده می شود. مانب Maneb برای کنترل بیماریهای لکه موجب و بادزدگی سیب زمینی و گوجه فرنگی و چندین نوع بیماری گیاهان زینتی و درختان میوه به خوبی شناخته شده است. فربام  برای کنترل شانگر سیب و بیماری زنگ سیب و سرو کوهی و بیماری سفیدک داخلی توتون استفاده می شود . قارچکش زینب Zineb نیز به عنوان مثال برای ضدعفونی غده های سیب زمینی و کنترل بیماری سوختگی Blight مورد استفاده قرار میگیرند. زیرام و واپام از دیگر قارچکشهایی هستند که در این گروه قرار میگیرند.

2- ترکیبات حاوی بنزن

بنزن از جمله ساختارهای شیمیایی است که برخی از مواد حاوی این ماده خصوصیات ضد قارچی نیز دارند مثلا ماده ای به نام پنتا کلرونیتروبنزن PCNB و یا کلروتالونیل Chlorothalonil از جمله این نوع از قارچکشها هستند.

3-تیازول ها Thiazoles

ترازول Terrazole از معروفترین قارچکشهای این گروه است که معمولا برای ضدعفونی خاک و همچنین بذر و کنترل انواع پوسیدگی های ناشی از پتیوم و بیماری مرگ گیاهچه استفاده می شود.

4-تریازین‌ها Triazines

معروفترین آنان آنیلازین Anilazine و دیرن Dyrene است که برای کنترل بیماریهای لکه برگی سیب زمینی و گوجه فرنگی و بیماریهای قارچی چمن کاریها مصرف شده است.

5-دی کاربوکسی میدها Dicarboximides

دو نوع قارچکش که از جمله معروفترینها هستند در این گروه قرار میگیرند یکی کاپتان Captan است که انواع بیماریهای قارچی میوه ، سبزیجات و گلها همانند انواع لکه برگی ها ، پوسیدگی ها و سفیدکهای داخلی و ... را کنترل می کند و دوم فول پتPholpet که این نیز برای لکه برگی گیلاس، لکه سیاه و سفیدک پودری گل رز را کنترل می کند.

 قارچکشهای سیستماتیک

این نوع از قارچکشها می توانند از میان پوشش سطحی اندامهای گیاهی(از کوتیکول) عبور کرده و عامل بیماری را مورد حمله قرار دهند. زیرا در برخی از بیماریهای قارچی عامل بیماریزا وارد اندامهای گیاه نیز می شود و استفاده از قارچکشهای معمولی برای کنترل و از بین بردن آنان چندان موفقیت آمیز نیست .بنابراین قارچکشهای سیستمیک بیش از قارچکشهایی که تا بدین جا معرفی شدند برای کنترل بیماریهای قارچی می توانند موثر باشند. از جمله این قارچشکها می توان به این گروه بندی اشاره کرد.

1-بنزیمیدارولها Benzimidazoles

مهمترین و پر مصرف ترین این نوع از قارچکشها بنومیلBenomyl  است که می توان از آن برای کنترل قارچهای اسکلروتینا Sclerotinia بوتریتیس Botrytis ریزوکتونیا Rhizoctonia و عوامل سفیدک پودری و لکه سیاه سیب استفاده کرد. متیل تیوفانات Thiophanate Methyl نیز از دیگر قارچکشهای این گروه است که خواص آن تا حدودی زیادی شبیه بنومیل است. از دیگر قارچکشهای معروف این گروه می توان به کاربوکسین Carboxin ، اکسی کاربوکسین Oxycarboxin، ایپرودیون Iprodion، روورال Rovral، تیوبندازول Thiobendazole، دی متیریمول Dimethirimol، تریادیمفون Triadimefon، تری فورین Triforin، وین کلوزولین Vinclozolin و ...

2- دی نیتورفنول هاDinitrophenoles

دینوکاپ Dinocap از جمله معروفترین این ترکیبات است که علاوه بر خصوصیات قارچکشی که دارد کنه کش نیز هم هست . این قارچکش می تواند بخار شود و بر علیه برخی بیماریهای قارچی بخصوص سفیدکهای سطحی عمل کند.

3-ترکیبات نیتروژنه چرب Aliphatic nitrogen compounds

دودین Dodine که در این گروه استفاده می شود برای کنترل بیماریهای مشخصی از جمله لکه سیاه سیب ، گلالب و پکان و لکه برگی گیلاس،بیماریهای برگی توت فرنگی، پوسیدگی قهوه ای شکوفه های هلو و گیلاس، پیچیدگی برگ هلو، لکه برگی باکتریایی هلو، سوختگی برگی در چنار و گردو اثر می کند.

در فهرست زیر نام قارچکشهای دارای مجوز خرید و فروش را بر اساس اطلاعات کتاب فهرست سموم کشور در سال 1386 سازمان حفظ نباتات ملاحظه می کنید.

1

آزوکسی استوربین

SC32.5%

اُرتیوا تاپ

قارچ کش

2

اپوکسی کونازول

SC12/5%

اپوس

قارچ کش

3

ادیفنفوس

EC50%

هینوزان

قارچ کش

4

ایپرودیون

WP50%

رورال

قارچ کش

5

ایپرودیون+کاربندازیم

WP52/5%

رورال تی اس

قارچ کش

6

ایمازالیل

SL5%

فنگافلور

قارچ کش

7

برودوفیکس

ُSC18%

برودوفیکس

قارچ کش

8

بنومیل

WP50%

بنلیت

قارچ کش

9

بوسکالید+پیراکلواستروبین

WG38%

بلیس

قارچ کش

10

بوسکالید+کروزوکسیم متیل

SC30%

کُلیس

قارچ کش

11

بی ترتانول

WP25%

بایکور

قارچ کش

12

پروپیکونازول

EC25%

تیلت

قارچ کش

13

پروتیوکونازول+تبوکونازول

FS40%

لاماردور

قارچ کش

14

پروکلراز

WP50%

اسپورگون

قارچ کش

15

پنسیکرون

WP25%

مون سِرِن

قارچ کش

16

پنکونازول

EW20%

توپاز

قارچ کش

17

تبوکونازول

DS2%

راکسیل

قارچ کش

18

تبوکونازول

EW25%

فولیکور

قارچ کش

19

تبوکونازول

FS6%

راکسیل

قارچ کش

20

تتراکونازول

EC10%

لوسپِل

قارچ کش

21

تری تیکونازول

FS20%

رئال

قارچ کش

22

تری دمورف

EC75%

کالیکسین

قارچ کش

23

تری سیکلازول

WP75%

بیم

قارچ کش

24

تری فلوکسی استروبین

WG50%

فلینت

قارچ کش

25

تری فلوکسی سولفورون

WG75%

انووک

قارچ کش

26

تری فلومیزول

EC15%

تریفمین

قارچ کش

27

تری فلومیزول

WP15%

تریفمین

قارچ کش

28

تریادیمفون

WP25%

بایلتون

قارچ کش

29

تریادیمنول

DS7/5%

بایتان

قارچ کش

30

تیابندازول

WP60%

تکتو

قارچ کش

31

تیابندازول+ایمازالیل

0.70%

واکس سیترازول

قارچ کش

32

تیابندازول+فلوتریافول

DS5%

وینسنت پی

قارچ کش

33

تیوفانیت متیل

WP70%

توپسین ام

قارچ کش

34

تیوفانیت متیل + تیرام

WP80%

هومای

قارچ کش

35

دودین

WP65%

ملپرکس

قارچ کش

36

دیفنوکونازول

DS3%

دیویدند

قارچ کش

37

دیفنوکونازول

FS3%

دیویدند

قارچ کش

38

دینوکاپ

EC35%

کاراتان

قارچ کش

39

دینوکاپ

WP18/5%

کاراتان

قارچ کش

40

زینب

WP80%

دیتان زد 78

قارچ کش

41

سایپروکونازول

SL10%

آلتو

قارچ کش

42

سایپروکونازول + پروپیکونازول

EC33%

آرتئا

قارچ کش

43

سایپروکونازول+دیفنوکونازول

FS3.63%

دیویدند استار

قارچ کش

44

سایموکسینیل+فاموکسادون

WG52/5%

اکویشن پرو

قارچ کش

45

سولفات مس+آهک

EW25%

ترکیب بردو

قارچ کش

46

سولفور

DF80%

الوزال-کوزان

قارچ کش

47

سولفور

WG80%

الوزال-کوزان

قارچ کش

48

سولفور

WP80-90%

الوزال-کوزان

قارچ کش

49

سولفور

 

گل گوگرد

قارچ کش

50

فلوتریافول

SC12/5%

ایمپکت

قارچ کش

51

فلودیوکسینل

FS2/5%

سلست

قارچ کش

52

کاپتان

WP50%

اورتوساید

قارچ کش

53

کاربندازیم

WP50%

دروزال

قارچ کش

54

کاربندازیم

WP60%

باویستین

قارچ کش

55

کاربندازیم+سایپروکونازول

SC46%

آلتوکمبی

قارچ کش

56

کاربندازیم+فلوزیلازول

WP37/5%

آلرت

قارچ کش

57

کاربوکسین

WP75%

ویتاواکس

قارچ کش

58

کاربوکسین تیرام

L40%

/ 10 نظر / 213 بازدید
مجتبی شیرازی

ممنون از اطلاعات تون [دست]

مرجان

[گل]

کامران

سلام خانم ازاده جالب بود برام و هم مفید[دست][دست][دست][دست] کاشت قارچ در خانه یادتون نره من یادم رفته بود ولی این تیتر پست تان یادم افتاد[خوشمزه][خوشمزه][خوشمزه][خوشمزه][گل][گل][گل][گل]

من 1000تابنجامین بلک کاشتم تو زمین برگاش قارچی شده مثل افتاب سوختگی یا مثل گلی که اصلا اب نخورده سیکاسامون هم دون دون زرد زده چاره چیه مهندس ؟چه قارچ کشی بزنم ؟

m.a

سلام . نحوه استفاده سم پریمور واسه شته چگونه هست ؟ اسپری باید بشه روی برگ ها یا باید ریخت پای گل و گیاه آفت دار ؟ و یه سوال در مورد کود 202020 نحوه استفاده از این کود چطوریه ؟ واسه درخت بید و صنوبر . ممنونم

m.a

ممنونم از جوابتون . اگر در مورد 20 2020 به من بگید با توجه به اینکه گفتید نصف غلظت ، در یک بطری 1.5 لیتری چند گرم کود بریزم و با آب مخلوط کنم !

سلام مهندس مطالب مفیدوعالی میشه بفرمایین ایا سموم وقارچکشها ی سیستماتیک رشد گیاه رو عقب میندازه روش درست استفاده ازبنومیل ومستربیست بیست چیه ما سیراب میکنیم بنومیل میزنیم دوروزبعد اب میدیم کودو میپاشیم ماهی دوبار میپسندین یاعلمی نیست

مصطفی

برا هوای مرطوب و بارونی و خنک که دیگه این سمهای بی خاصیت(فکر میکنم بخاطر تحریما ماده موثر نداره ) نظیر بنومیل ،توپسین ،فلینت ، ناتیو ، تباکونازول دودین ،کاپتان ،مانکوزب و.... جهت لکه سیاه و دودی درخت سیب تاثیری نداره چه پیشنهادی دارین ؟ سوای از بین بردن علفای زیر درخت،جدا کردن شاخه ها وبرگای آلوده و..... حداقل فاصله زمانی تا بارندگی برای سموم سیستمیک و تماسی چقدره

ای خانوم مهندس رفتم luna اصل بایر آلمان 12بطری دونه ای 200 تومن گرفتم تاثیر نکرد سوای هزینه خود سمپاشی با تراکتور وشلنگ و نازل دستی سنگین و خسته کننده است دیگه نا امید شدیم رو اوردیم به محلول پاشی کودهای فسفید پتاسیم نظیر بازفولیر اکتیو و کلسیم پلاس و کودهای حاوی جلبک دریائی و اسید امینه و .... Myclobutanil از کجا میشه گیر اورد یکم امتحان کنیم

زارعی

سلام مهندس چند تا سوال داشتم: ۱-برای پیشگیری از افت لکه موجی گوجه فرنگی چه کنیم(چه قارچ کشی) ۲-وقتی کود اوره به گوجه میدهیم رنگ بوته سیاه و تار میشود و برگ های ان پیچیده میشود ۳-ایا پتاس باعت ایجاد گل و بار میشود(گل سوزی زیاد در مزرعه داریم)