بارانک Wild sercive tree

بارانک با نام علمی Sorbus torminalis به خانواده Rosaceae تعلق دارد و در قاره اروپا ، نواحی شمال آفریقا و غرب آسیا وجود دارد. سرعت رشد درختان بارانک متوسط است و ارتفاع درختان بالغ بارانک به حدود 20-15 متر می رسد و قطر تنه 3.1 متر است. این درختان خزانپذیر هستد. برگها 14-6 سانتیمتر طول و 5-2.5 سانتیمتر عرض دارند و در پاییز رنگ برگها قرمز، زرد و نارنجی می شود. برگهای جوان در سطح زیرین دارای کرک هستند که با بالغ شدن برگها این کرکها از بین می رود. گلها سفید رنگ و 15-10 میلیمتر قطر دارند و قطر میوه ها 15-10 میلیمتر و نارنجی- قرمز رنگ هستند . 

634628_4hK2qWQR.jpg

/ 1 نظر / 637 بازدید
مرجان

[لبخند]